Artists by letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

 
Xin Cho Toi
Am B C Dm E7 F G7 Em
1 2 3 4 5 6 7 8 


A#m C C# D#m F7 F# G#7
1  2 3 4  5 6 7

Bm C# D Em F#7 G A7
1 2 3 4 5  6 7

Cm D D# Fm G7 G# A#7
1 2 3 4 5 6 7

C#m D# E F#m G#7 A B7
1  2 3 4  5  6 7

Dm E F Gm A7 A# C7
1 2 3 4 5 6 7

D#m F F# G#m A#7 B C#7
1  2 3 4  5  6 7

Em F# G Am B7 C D7 Bm
1 2 3 4 5 6 7 8 

Fm G G# A#m C7 C# D#7 Cm
1 2 3 4  5 6 7  8

F#m G# A Bm C#7 D E7 C#m
1  2 3 4 5  6 7 8

Gm A A# Cm D7 D# F7 Dm
1 2 3 4 5 6 7 8

G#m A# B C#m D#7 E F#7 D#m
1  2 3 4  5  6 7  8


3/Am
Am           
Xin cho mây che 'a phan ngưai 
             E7
Xin cho tôi mat sáng trai vui 
    Dm       Am
Xin cho tôi 'an tan na cưai 
     C       Am
Cho tôi quên mat nam ma tươi 
     F       Am
Xin cho tôi xin van lan ra"i 
             Dm
Mat góc này cha biat rong chơi 
    Am        E7 
Xin cho tôi yên phan này thôi 

Am
Xin cho tôi yên nga mat ngày 
             E7
Xin cho 'êm không có 'an bay 
    Dm        Am
Xin cho chim góp nhac va trai 
    C        Am 
Xin cho tôi là kiap caa mây 
    F        Am
Xin cho tôi ra khai cuac 'ai 
            Dm
Đa bao gia trai 'at yên vui
    Am  
Xin cho tôi xin lai cuac 'ai 

DK 
    Am        Dm  
Cho tôi 'i xây lai chuyan tình 
    G7       C
Cho tôi 'i nâng day hoà bình 
     F       G7
Cho tôi 'i qua tan gap ghanh 
      E7
Nhìn giòng máu trong tim anh 
     Am       Dm
Cho tôi xin tay ma' na"ng nàn 
     G7        C
Cho tôi nghe chân tra ran ràng 
    F          G7
Cho quê hương giac nga that hian 
    E7     Am 
Ra"i ta 'ó tôi yêu em. 
 
Am
Xin cho tôi nguyên va'n hình hài 
            E7
Cho tôi nghe lai hát ca cây 
    Dm        Am  
Xin cho tôi quên phan t' 'ày 
    F         Am
Xin cho tôi là thoáng rưau cay 
    F        Am   
Xin cho tôi xin ca cuac 'ai 
             Dm
Mat hôm nào tra hát trong nôi 
    Am
Xin cho tôi xin cha mat ngày 

 
 
Quang Dung - Xin Cho Toi :: indexed at Ultimate Guitar.
Xin Cho Toi tabs @ 911Tabs
People who played Quang Dung - Xin Cho Toi also played these songs by Quang Dung:
Xin Cho Toi Chords

Quick tip, so you can enjoy Xin Cho Toi even more:

Try out the AutoScroller option ... It scrolls the page for you, so you can totally focus on nailing that solo. You can choose among different speeds using your mouse or your keyboard (keys 0, 1, 2 and 3).

Show us your talent, perform Xin Cho Toi!

Here you can post a video or audio performance. Tell me more ...
Where can we find your performance? Tell me more ...
Your comment:
Please, log in to post your performance.