Artists by letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

 
I Know
J " I Know   (eternal flames 2015)     
Tuning Standard:EADGBe • "*" = single strum
Chords by: Dan.!!!

here's the song: https://www.youtube.com/watch?v=iR9RRkaTHSw 
                                    
[Intro]
 G A Bm Bm  G A Bm D Dsus4 D  G A Bm Bm  G A D
 
[Verse 1] 
G   A       Bm  Bm   G    A       D  D
 Aru-kí tsud zúke táru.       Máru dée kóso kú-no ue wo.
    G        A     Bm          G   A    D   D
Chikad-zúu keba-tóo kunarúu. Kage-fúmi noo-yoná to-kí, sóoono,  kizu too
 
[Chorus 1] 
G   A       Bm       Bm   G   A   D
Wooooooooh, tokíwa tomári wá shinái,   I knooow,  I know.
G  A        Bm        G  A   D
Wooo-óoooh, sonó hitomí chikao wóo, kit-too,   I swear, to you.
 
[Verse 2]
G   A         Bm  Bm   G   A    D   D
  Munashí-sa no-wáke ta-tóri.     Zuu-tó arúi táa.
G      A    Bm
Yóruga ákeru máde, kibó-no hibo-ká zoé tetáa.
G        A       D  D
Kími-gá kúre taãa, sonó hibi-wóoooooo.
 
[Chorus 2] 
G   A         Bm      Bm   G   A   D
Wooooooooh, mo-wó toki-gá kurú-kará,   I knooow,  I know.
G  A        Bm         G  A   D
Wooo-óoooh, sonó hito-mí chikao-woo, kit-to,   I swear, to you.
 
[Bridge] 
 G        A       Bm       Bm
I-kútsu-mo kasa narú negá-íii. I-kútsu mo kasa-narú hibi yóoo 
 G       A       D   
o-wáru koto wona-kúuu, nári hibikéee 

  G       A       Bm        Bm
So-shíte, o-mói, dásu daróu. hoshí-táchi-gá, kaga yáaku tabii.
  G        A     D         
Ki-itto sono michi wó-o, tera-sú daróu 
 
[Chorus 1] 
G   A       Bm       Bm   G   A   D
Wooooooooh, tokíwa tomári wá shinái,   I knooow,  I know.
G  A        Bm      Bm   G  A    Bm    Bm
Wooo-óoooh, matá itsu nó, himi-gáaa,   ki-tóou,   au-wo-oooo
 
[Instrumental]
 D A Bm Bm G A D D
 
[Final-Chorus] 
G    A         Bm      Bm    G  A   D       D*
Woooooo-óoooh, katsé-ga fukí nuke-taráa,   iku yo,   I swear, to you 
 
 
J - I Know :: indexed at Ultimate Guitar.
I Know tabs @ 911Tabs
People who played J - I Know also played these songs by J:
I Know Chords

Quick tip, so you can enjoy I Know even more:

YourChords.com Guitar Chords and Tabs Archive is currently indexing over 240'000 songs from 21'000+ different artists. And new chords just keep on coming in, so you will surely never run out of them.

Show us your talent, perform I Know!

Here you can post a video or audio performance. Tell me more ...
Where can we find your performance? Tell me more ...
Your comment:
Please, log in to post your performance.