Artists by letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Mer Trecke Op Dr Mond Chords - Brings


 
Mer Trecke Op Dr Mond Chords
Mer trecke op d´r Mond

Die Gitarren sind einen Halbton tiefer gestimmt!


Zehn, nünn, aach, sibbe, sechs, füneff, vier, drei, zwei, eine, Abfloch!


Intro

g# A B H E g# A H


Refrain

  H                 E
Mer trecke op der Mond, mer trecke, do treffe sich die Vollmondsjecke.
      H        B A        E           g# A B
do läävste wie em Paradies,  un Samsdaachs weed d´r Mond jewieß.
  H                 E
Mer trecke op der Mond, mer trecke, do treffe sich die Vollmondsjecke.
      A   g# c#  C        E    H   E  g# A H
do läävste wie em Paradies, un Samsdaachs weed d´r Mond jewieß.


1. Strophe

E             H
Jo wat hät mer op d'r Äd, jeder arbeid wie e Päd
                 E
un am Engk d'r Woch, do bliev dir nix.
               H
Kannste maache, wat du wells, wann de op d'r Kopp dich stells,
F#             H
küss nit mol zo einem Dösje Wix.

B    A                E
"Hürens" saach ich für et Bell, mach ens Schluss un bes ens still,
     H      E
denn ich han en jot Idee:
     A           E
Flöck die Saache injepack und Klamotte en d'r Sack,
     F#       H
denn mer blieve nit mih he.


 
Refrain

  H                 E
Mer trecke op der Mond, mer trecke, do treffe sich die Vollmondsjecke.
      H        B A        E           g# A B
do läävste wie em Paradies,  un Samsdaachs weed d´r Mond jewieß.
  H                 E
Mer trecke op der Mond, mer trecke, do treffe sich die Vollmondsjecke.
      A   g# c#  C        E    H   E  g# A H
do läävste wie em Paradies, un Samsdaachs weed d´r Mond jewieß.


2. Strophe

E             H
Unsre Kejelclub is stolz, nennt sich "Plaateköpp - jot Holz"
              E
un die hatte sich jet üvverlaat.
             H
Für die neuste Mondraket woote Kaate reserveet
F#            H
un se mahte met die eezte Fahrt.

B    A            E
Endlich kom dä Daach eran, alles kom in Jala an
  H       E
un sojor der Käjeljung.
  A             E
Und auf einem freien Feld die Raket wood opjestallt
    F#      H
un der Kejelclub, dä sung:


Refrain

  H                 E
Mer trecke op der Mond, mer trecke, do treffe sich die Vollmondsjecke.
      H        B A        E           g# A B
do läävste wie em Paradies,  un Samsdaachs weed d´r Mond jewieß.
  H                 E
Mer trecke op der Mond, mer trecke, do treffe sich die Vollmondsjecke.
      A   g# c#  C        E    H   E  D#
do läävste wie em Paradies, un Samsdaachs weed d´r Mond jewieß.

c#         F#       H      E
Fleech mich op d´r Mond, ich will wisse wä do wunnt.
  A        F#     g#     c#
Wä mäht et Leech do an, dat ich dich bütze kann?
c#         F#       H      E
Fleech mich op d´r Mond, ich will wisse wä do wunnt.
  A        F#     g#
Wä mäht et Leech do an, dat ich dich bütze kann?

 
B  H                 E
Mer trecke op der Mond, mer trecke, do treffe sich die Vollmondsjecke.
      H        B A        E           g# A B
do läävste wie em Paradies,  un Samsdaachs weed d´r Mond jewieß.
  H                 E
Mer trecke op der Mond, mer trecke, do treffe sich die Vollmondsjecke.
      A   g# c#  C        E    H   E
do läävste wie em Paradies, un Samsdaachs weed d´r Mond jewieß.

  H                 E
Mer trecke op der Mond, mer trecke, do treffe sich die Vollmondsjecke.
      H        B A        E           g# A B
do läävste wie em Paradies,  un Samsdaachs weed d´r Mond jewieß.
  H                 E
Mer trecke op der Mond, mer trecke, do treffe sich die Vollmondsjecke.
      A   g# c#  C        E    H   E
do läävste wie em Paradies, un Samsdaachs weed d´r Mond jewieß,
      A   g# c#  C        E    g#   c#  A
do läävste wie em Paradies, un Samsdaachs weed d´r Mond jewieß,
       E    H   E  D c# C H G g# E
un Samsdaachs weed d´r Mond jewieß.

H E H B A E g# A B
H E A g# c# C E H E
A g# c# C E H E     ------------------------------------------------------


        Mehr BRINGS-Tabs auf brings-tabs.de.vu!


     ------------------------------------------------------

 
 
Brings - Mer Trecke Op Dr Mond Chords :: indexed at Ultimate Guitar.
Mer Trecke Op Dr Mond tabs @ 911Tabs

Quick tip, so you can enjoy Mer Trecke Op Dr Mond Chords even more:

You might want to transpose the song if it is too high or too low for you to sing. Just click the desired option while playing a song and all the chords will automatically be transponded into a new key.

Show us your talent, perform Mer Trecke Op Dr Mond Chords!

Here you can post a video or audio performance. Tell me more ...
Where can we find your performance? Tell me more ...
Your comment:
Please, log in to post your performance.