Artists by letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

 
Aloha Chords
C G
Dưai cơn mưa , m'a 'ông rat rơi bên trai vang,
F G C
Lòng này bang nha 'an nhang ưac ha'n xưa.
F G Em Am F G
Em vai tôi luôn sánh vai nhau và trao nhau bao na cưai sóng nam lang nghe gió cuac tình ta .
C G
Nga"i 'ây mình anh chìm trong 'êm lanh giá ,
F G C
Mat m'a 'ông cô 'ơn 'ang trôi qua 'ai anh .
F G Em Am F G C
Em 'ã xa tôi mãi ra"i, gia 'ây vui 'an duyên nào bưac chaò nhau mong ưac 'ưac có em.
Am Em F G C
Ơi em yêu ( hai ngưai ơi ) ngưai bíêt chăng ( hai ngưai ơi ), gia 'ây anh luôn mong em, va vai anh .
Am Em F G
Hai em yêu ( hai ngưai ơi) anh van mong em quay tra va và ta c'ng nhau cam tay hát khúc ca tình yêu .
C Em
Nào ta hãy hát c'ng hát khúc hát va m'a 'ông yêu thương 'i ,
F G C
Nguyan cau cho 'ôi ta mãi mãi bên nhau .
F G Em Am
Sao em van còn ha hang, cho tim anh that xót xa ,
F G
M'a 'ông 'an se lanh căm tâm ha"n cô 'ơn.
C Em
Nào ta hãy hát khúc hát va m'a 'ông yêu thương 'i,
F G C
Nguyan cau cho 'ôi ta mãi mãi bên nhau ,
F G Em Am
Sao em van còn ha hang cho tim anh that xót xa,
F G C
M'a 'ông 'an cho lòng anh thêm quanh 'au .
                    
                      
                      
                    
                                
            
            
            
                          
/* Ultimate-Guitar - Tab Pages */
(function() {
	var opts = {
		artist: "Cool",
		song: "Aloha",
		genre: "",
		adunit_id: 39382312,
		div_id: "cf_async_" + Math.floor((Math.random() * 999999999)),
		hostname: "srv.tonefuse.com"
	};
	document.write('');var c=function(){cf.showAsyncAd(opts)};if(window.cf)c();else{cf_async=!0;var r=document.createElement("script"),s=document.getElementsByTagName("script")[0];r.async=!0;r.src="//"+opts.hostname+"/showads/showad.js";r.readyState?r.onreadystatechange=function(){if("loaded"==r.readyState||"complete"==r.readyState)r.onreadystatechange=null,c()}:r.onload=c;s.parentNode.insertBefore(r,s)};
})();


            
                          
                UG plus: remove banner
                                  
                  
                  
                              
                        

          

        
        
        
          
            comments
          
                      
              We did not receive enough feedback on this tab! Please rate:
            
                    
            print report bad tab
          
                      
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                          
                  
        
                  
        
          
             
  
    
    
    
      
      
        I want to post
      
      
         comment
      
      
        or
      
      
         correction
      
      
        [tab]
      
    
    
          guest
        
      
        
          
            
            
              
                              
                  You may want to rate the tab now too:
                  
                    
                      
                      
                        select rating
                      
                    
                    
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                          
                  
                
                          
          
        
        
          
                        Please do not post tabs as comments. Select "correction" instead!
            
          
        
      
    
    
    
    
    
  
          
        

      
    
      


    


  
    var current_rating    = 0;
    var current_rating_count = 0;
    var tabid        = 1675421;
    var ug_serv       = ".ultimate-guitar.com";
    var tabs_user_id     = 3275973;
    var transpose_to     = 0;
    var has_ad_free     = '0';
    var tab_info       = {
      'name': 'aloha',
      'version': 1,
      'type': 'Chords'
    };

          var instr = 'guitar';
      var applicature     = {"C":[{"l":[],"x":0,"n":[52,48,43,40,36,-1],"t":[0,1,0,2,3,-1],"g":[0,1,0,2,3,0],"f":0}],"G":[{"l":[],"x":7,"n":[55,47,43,38,35,31],"t":[3,0,0,0,2,3],"g":[3,0,0,0,1,2],"f":0}],"F":[{"l":[{"f":1,"b":0,"e":5,"r":1}],"x":5,"n":[53,48,45,41,36,29],"t":[1,1,2,3,3,1],"g":[0,0,2,4,3,0],"f":1}],"Em":[{"l":[],"x":4,"n":[52,47,43,40,35,28],"t":[0,0,0,2,2,0],"g":[0,0,0,2,1,0],"f":0}],"Am":[{"l":[],"x":9,"n":[52,48,45,40,33,-1],"t":[0,1,2,2,0,-1],"g":[0,1,3,2,0,0],"f":0}]};
      var acc_tuning      = "E A D G B E";
      var appl_api_version   = 3;
    
          var ga_preffix = 'Text tabs ';
      $('.etp_banner .close_etp').click(function(){
        $(this).parents('.etp_banner').css('height', 0).removeClass('open');
        return false;
      });

      $('.etp_banner .buybtn').click(function(){
        $('.etp_banner').css('height', 0).removeClass('open');
      });

          
    

    (function(d, s, id) {
     var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
     if (d.getElementById(id)) return;
     js = d.createElement(s); js.id = id;
     js.src = "//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=539490962762175";
     fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
    }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
  

    
  

      
                


	
	 
		 
			 © 2014 Ultimate-Guitar.com or its affiliates. All rights reserved    
			 About |
			 Help |
			 Site Map |
			 TOS |
			 Privacy Policy |
			 Advertise |
			 Contact
		 
	 
	var artist_id = 57314;
var name_art = 'cool';

var main_server_name = 'ultimate-guitar.com';

// GA start
 var _gaq = _gaq || [];
 _gaq.push(['_setAccount', 'UA-9160560-1']);
 _gaq.push(['_setDomainName', '.ultimate-guitar.com']);
 _gaq.push(['_trackPageview']);

(function() {
  var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
  ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
  var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
 })();
// GA end

_gaq.push(['_setCustomVar', 2, 'User Authorized', ((typeof(ug_user_id) != 'undefined') && ug_user_id) ? 'Yes' : 'No', 3 ]);

// Yandex.Metrika counter
(function (d, w, c) {
  (w[c] = w[c] || []).push(function() {
    try {
      w.yaCounter18746557 = new Ya.Metrika({id:18746557,
          webvisor:true,
          clickmap:true,
          trackLinks:true,
          accurateTrackBounce:true});
    } catch(e) { }
  });

var n = d.getElementsByTagName("script")[0],
    s = d.createElement("script"),
    f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); };
  s.type = "text/javascript";
  s.async = true;
  s.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:") + "//mc.yandex.ru/metrika/watch.js";

if (w.opera == "[object Opera]") {
    d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false);
  } else { f(); }
})(document, window, "yandex_metrika_callbacks");
// Yandex.Metrika counter end

// Quantcast Tag
var _qevents = _qevents || [];

(function() {
var elem = document.createElement('script');
elem.src = (document.location.protocol == "https:" ? "https://secure" : "http://edge") + ".quantserve.com/quant.js";
elem.async = true;
elem.type = "text/javascript";
var scpt = document.getElementsByTagName('script')[0];
scpt.parentNode.insertBefore(elem, scpt);
})();

_qevents.push({
qacct:"p-84PgIiyhfAiVo"
});
// End Quantcast tag
var _comscore = _comscore || [];
_comscore.push({ c1: "2", c2: "6745264" });
(function() {
var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true;
s.src = (document.location.protocol == "https:" ? "https://sb" : "http://b") + ".scorecardresearch.com/beacon.js";
el.parentNode.insertBefore(s, el);
})();


      
   
 
 
Cool - Aloha Chords :: indexed at Ultimate Guitar.
Aloha tabs @ 911Tabs
People who played Cool - Aloha Chords also played these songs by Cool:
Aloha, Aloha

Quick tip, so you can enjoy Aloha Chords even more:

You might want to transpose the song if it is too high or too low for you to sing. Just click the desired option while playing a song and all the chords will automatically be transponded into a new key.

Show us your talent, perform Aloha Chords!

Here you can post a video or audio performance. Tell me more ...
Where can we find your performance? Tell me more ...
Your comment:
Please, log in to post your performance.