Artists by letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

 
Mode Ani
[Intro}

Abm F# E F# Abm 
Abm F# E F# Abm 

[Verse]

Abm   Ebm   C#m     Abm
zו"" אני כל 'וקר  ש"ח-רת את נשzתי
 E   Ebm  C#m      
zו"" אני על ''" ש"נחת על 'ופי
   Abm      C#m   
שלא י"י" לי קר את" שוzר עליי

[Interlude]
Abm F# Abm

[Verse]

Abm     Ebm   C#m     Abm 
zו"" אני כל 'וקר על "אור על עצם "יותי
 E    Ebm  C#m      
zו"" אני על לחם  ש"נחת לשולחני
B  Abm       C#m   
שלא א"י" רע' שלא א"ע כא'
C#m     B/Bb       B
על אין ספור חיוכיי zו"" אני
 B     Abm       
על כל כישרונותיי ועל כל שירי
F#       
את כולם אק"יש לs
  Abm      C#m      E
"ע לs "ע לs   שzו"" אני   לs

[Chorus]

Abm   C#m  Abm  F#  Abm  F# Abm
א צ ע ק לs  א"יר שzs אלייs אקרא י"
Ebm  C#m  E  Abm F#
לs חיי לs  לי'י ותו"תי
Abm   C#m       E   
אליs אקרא י" אליs אקרא י"

[Interlude]
Abm F# Abm F# Abm

[Verse]

Abm      Ebm    C#m     Abm
zו"" אני כל 'וקר על כוחי על א'י ועל אzי
 E   Ebm  C#m     Abm
zו"" אני על 'שם  שנתת 'ש"ותיי
B   Abm    C#m   
ל"או' לאו"'יי נתת לי חיי
C#m      F#     B
על יום "zנוח"  zו"" אני
 B     Abm     
על שפע ו'רכ"  על "zשפח"
F#        
כל כולי רק '-כותs
Abm F#  Abm      C#m      E
"ע לs "ע לs   שzו"" אני   לs

[Chorus]

Abm   C#m  Abm  F#  Abm  F# Abm
א צ ע ק לs  א"יר שzs אלייs אקרא י"
Ebm  C#m  E  Abm F#
לs חיי לs  לי'י ותו"תי
Abm   C#m     E   
אליs אקרא י" אליs אקרא י"
 F#     Abm   F#    Abm
לכו נרננ" ל"'  נריע" לצור ישענו
B Abm Eb    E     Ebm  C#m 
נק"z" פניו 'תו""  '-zירות נריע לו

[Bridge]

C#m     F#      B
על כל כישלונותיי zו"" אני
 B       Abm    
על אכ-'ותיי פח"יי וzכשוליי
F#      
"ם כולם לטו'תי
 Abm      C#m E/Eb   E
אין אחר 'לי'י  רק לs zו"" אני

[Chorus]

Abm   C#m  Abm  F#  Abm  F# Abm
א צ ע ק לs  א"יר שzs אלייs אקרא י"
Ebm  C#m  E  Abm F#
לs חיי לs  לי'י ותו"תי
Abm   C#m     E   
אליs אקרא י" אליs אקרא י"
 
 
Omer Adam - Mode Ani :: indexed at Ultimate Guitar.
Mode Ani tabs @ 911Tabs
People who played Omer Adam - Mode Ani also played these songs by Omer Adam:
Acharei Kol Hashanim, Mahapecha Shel Simcha, Hi Rak Rotza Lirkod, Sheket Chords, Sipur Yashan, Noetzet Mabat

Quick tip, so you can enjoy Mode Ani even more:

You might want to transpose the song if it is too high or too low for you to sing. Just click the desired option while playing a song and all the chords will automatically be transponded into a new key.

Show us your talent, perform Mode Ani!

Here you can post a video or audio performance. Tell me more ...
Where can we find your performance? Tell me more ...
Your comment:
Please, log in to post your performance.