Artists by letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

 
Mode Ani
[Intro}

Abm F# E F# Abm 
Abm F# E F# Abm 

[Verse]

Abm   Ebm   C#m     Abm
zו"" אני כל 'וקר  ש"ח-רת את נשzתי
 E   Ebm  C#m      
zו"" אני על ''" ש"נחת על 'ופי
   Abm      C#m   
שלא י"י" לי קר את" שוzר עליי

[Interlude]
Abm F# Abm

[Verse]

Abm     Ebm   C#m     Abm 
zו"" אני כל 'וקר על "אור על עצם "יותי
 E    Ebm  C#m      
zו"" אני על לחם  ש"נחת לשולחני
B  Abm       C#m   
שלא א"י" רע' שלא א"ע כא'
C#m     B/Bb       B
על אין ספור חיוכיי zו"" אני
 B     Abm       
על כל כישרונותיי ועל כל שירי
F#       
את כולם אק"יש לs
  Abm      C#m      E
"ע לs "ע לs   שzו"" אני   לs

[Chorus]

Abm   C#m  Abm  F#  Abm  F# Abm
א צ ע ק לs  א"יר שzs אלייs אקרא י"
Ebm  C#m  E  Abm F#
לs חיי לs  לי'י ותו"תי
Abm   C#m       E   
אליs אקרא י" אליs אקרא י"

[Interlude]
Abm F# Abm F# Abm

[Verse]

Abm      Ebm    C#m     Abm
zו"" אני כל 'וקר על כוחי על א'י ועל אzי
 E   Ebm  C#m     Abm
zו"" אני על 'שם  שנתת 'ש"ותיי
B   Abm    C#m   
ל"או' לאו"'יי נתת לי חיי
C#m      F#     B
על יום "zנוח"  zו"" אני
 B     Abm     
על שפע ו'רכ"  על "zשפח"
F#        
כל כולי רק '-כותs
Abm F#  Abm      C#m      E
"ע לs "ע לs   שzו"" אני   לs

[Chorus]

Abm   C#m  Abm  F#  Abm  F# Abm
א צ ע ק לs  א"יר שzs אלייs אקרא י"
Ebm  C#m  E  Abm F#
לs חיי לs  לי'י ותו"תי
Abm   C#m     E   
אליs אקרא י" אליs אקרא י"
 F#     Abm   F#    Abm
לכו נרננ" ל"'  נריע" לצור ישענו
B Abm Eb    E     Ebm  C#m 
נק"z" פניו 'תו""  '-zירות נריע לו

[Bridge]

C#m     F#      B
על כל כישלונותיי zו"" אני
 B       Abm    
על אכ-'ותיי פח"יי וzכשוליי
F#      
"ם כולם לטו'תי
 Abm      C#m E/Eb   E
אין אחר 'לי'י  רק לs zו"" אני

[Chorus]

Abm   C#m  Abm  F#  Abm  F# Abm
א צ ע ק לs  א"יר שzs אלייs אקרא י"
Ebm  C#m  E  Abm F#
לs חיי לs  לי'י ותו"תי
Abm   C#m     E   
אליs אקרא י" אליs אקרא י"
 
 
Omer Adam - Mode Ani :: indexed at Ultimate Guitar.
Mode Ani tabs @ 911Tabs
People who played Omer Adam - Mode Ani also played these songs by Omer Adam:
Acharei Kol Hashanim, Mahapecha Shel Simcha, Hi Rak Rotza Lirkod, Sheket Chords, Sipur Yashan, Noetzet Mabat

Quick tip, so you can enjoy Mode Ani even more:

Try out the AutoScroller option ... It scrolls the page for you, so you can totally focus on nailing that solo. You can choose among different speeds using your mouse or your keyboard (keys 0, 1, 2 and 3).

Show us your talent, perform Mode Ani!

Here you can post a video or audio performance. Tell me more ...
Where can we find your performance? Tell me more ...
Your comment:
Please, log in to post your performance.