Artists by letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
 
Mahapecha Shel Simcha
[Intro]

Gm Eb Bb F 
Gm Eb Bb F 

[Verse]
    Eb        Gm 
שzעתי שעושים פ" zסי'" 'לע"יי
     F           Bb
אף אח" לא עוש" את -" יותר טו' zzני
Bb     Eb      Gm 
"יי, נשים את "צרות zאחוריי
       F     Bb  
אנ'לא "ולs ע" שכולכם z''נונים
     Eb      Gm
"יי, שzעתי ש"תחלתם 'לע"יי
     F           Bb
אף אח" לא עוש" את -" יותר טו' zzני
     Eb        Gm
"יי, "ראש כ'ר zסתו'' כולם '"יי

       F      Bb
לא נעצור ע" שכולכם z''נונים
ל"יט ,תריzו לי ל"יט
תריzו לוול", "קצ' כאן עול"

[Chorus]

 F   Bb    Eb    Gm  
z"פיכ"  של שzח" כי כולנו zשפח"
 F    Bb    Eb   Gm  
ונרקו" 'טירוף כי "'יע -zן לעוף
 F    Bb   Eb    Gm  
zעכשיו רק שzח" zשקיע" וע" -ריח"
 F    Bb    Eb   Gm  
"שת'ענו, zו"ים אם שותים כן רוק"ים

         Eb          Gm
"וי "וי "וי "וי יוי  "וי "וי "וי "וי יוי
     F      Bb
"ו "וו "ווו  "ו "וו "ווו
         Eb          Gm
"וי "וי "וי "וי יוי  "וי "וי "וי "וי יוי
  F       Bb
"ו "וו "ווו "ו "ווו

[Hook]
      Gm        Eb  
אלו"ים, אלו"ים רק תשzור על "רוק"ים
      Gm      Eb 
תח'ק או"'ים שתzי" נ"י" שzחים
      Gm        Eb  
אלו"ים, אלו"ים רק תשzור על "רוק"ים
      Gm      Eb 
תח'ק או"'ים שתzי" נ"י" שzחים
חייל, תרים לי ת'ק"ל "ם לא רוק"ים 'כלל
תריzו את "י"

[Chorus]
 F   Bb    Eb    Gm  
z"פיכ"  של שzח" כי כולנו zשפח"
 F    Bb    Eb   Gm  
ונרקו" 'טירוף כי "'יע -zן לעוף
 F    Bb   Eb    Gm  
zעכשיו רק שzח" zשקיע" וע" -ריח"
 F    Bb    Eb   Gm  
"שת'ענו, zו"ים אם שותים כן רוק"ים
                  Gm 
"עם "ורש קצ' z-רחי "עם "ורש קצ' z-רחי
                  Gm 
"עם "ורש קצ' z-רחי "עם "ורש קצ' z-רחי


Gm                    
All the party people let me see you move
Gm                    
All the party people let me see you move


 F   Bb    Eb    Gm  
z"פיכ"  של שzח" כי כולנו zשפח"
 F    Bb    Eb   Gm  
ונרקו" 'טירוף כי "'יע -zן לעוף
 F    Bb   Eb    Gm  
zעכשיו רק שzח" zשקיע" וע" -ריח"
 F    Bb    Eb   Gm  
"שת'ענו, zו"ים אם שותים כן רוק"ים
       Eb        Gm
"ו "ו "ו "ו "ו  "ו "ו "ו "ו "ו
     F      Bb
"ו "וו "ווו  "ו "וו "ווו
       Eb        Gm
"ו "ו "ו "ו "ו  "ו "ו "ו "ו "ו
     F      Bb
"ו "וו "ווו  "ו "וו "ווו

 
 
Omer Adam - Mahapecha Shel Simcha :: indexed at Ultimate Guitar.
Mahapecha Shel Simcha tabs @ 911Tabs
People who played Omer Adam - Mahapecha Shel Simcha also played these songs by Omer Adam:
Sheket Chords, Names Mimech, Hi Rak Rotza Lirkod, Mode Ani, Noetzet Mabat, Sipur Yashan

Quick tip, so you can enjoy Mahapecha Shel Simcha even more:

You might want to transpose the song if it is too high or too low for you to sing. Just click the desired option while playing a song and all the chords will automatically be transponded into a new key.

Show us your talent, perform Mahapecha Shel Simcha!

Here you can post a video or audio performance. Tell me more ...
Where can we find your performance? Tell me more ...
Your comment:
Please, log in to post your performance.